گروه ارشد حسابداری
این فایلها در وب سایت استاد نیز موجود است
http://aliakbarnonahal.ir


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 خرداد 1394 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی

اگر اشتباهی شده،ظرف 4 روزاز این تاریخ بفرمایید.
بدیهیست بعداً اعتراض پذیرفته نخواهد شدنوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی
 گروه 1   فصل 13    4 نفرهفرشید آب نیکی  آقای عباس علی اکبر اصفهانی سرکار خانم شیرین مقبلی و خ اعلاء
 گروه 2      فصل 6      4 نفرهسرکار خانم تمنا دردشیخ ترکمانی آقای حمید پیش بین آقای مجید ملک محمدی و آقای جواد طالعی
 گروه 3    فصل 5     4 نفره سرکار خانم مریم تروجنی سرکار خانم سوده ملکی آقای جواد پورقیصر  و آقای سعید سره
 گروه 4  فصل 8      سرکار خانم عاطفه فرزانه جاجرمی آقای حسین مهردادیان آقای احسان نبییی و آقای رهنما
 گروه 5  فصل 14 آقای مرتضی پیلتن آقای امید حیدری آقای حامد حاجیلو
 گروه 6   فصل 7     4 نفره    آقای عصابخش آقای بستامآقای عباسیان  و آقای چوپانیان 
 گروه 7  فصل 4    آقای رجبی آقای قنبری آقای آقایی 
تعداد کل کلاس 25 نفر

به گروه شش آقای چوپانیان اضافه شد
به گروه یک سرکار خانم اعلاء اضافه شد
به گروه دو آقای جواد طالعی اضافه شد
به گروه سه آقای سعید سره اضافه شد
به گروه چهار آقای رهنما اضافه شد
دوستانیکه در یک گروه هستند ،خودشان کارها را با هم هماهنگ کنند تا کارها تقسیم شود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی
(تعداد کل صفحات:17)      ...   5   6   7   8   9   10   11   ...