گروه ارشد حسابداری

ردیف

موضوع ارائه

دوستان ارائه دهنده

 

1

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مقتدر- كیانی

 دانلود

2

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

مهشید  حسنی و علی بیات

 دانلود

3

نقطه سربه سر

  خانم ها غلامی و شمسی

 دانلود اصلاح شده

4

اهرم های مالی

پورعزیزی

 دانلود

5

ارزش زمانی پول

 مهسا ستوده واکبر رضایی 

 دانلود

6

بودجه بندی سرمایه ای

آزادمنش

دانلود

7

مدیریت سرمایه درگردش

فاطمه خسروی-هاجر شمسی

  دانلود

8

هزینه سرمایه و خط مشی تامین مالی بلندمدت

طاهری

 دانلود

9

تئوریهای بازار مالی

جاجرمی-نبیئی

 دانلود

10

نظریه خط مشی سود سهام

مبشری

 دانلود

11

ریسك و بازده

احمدیان

دانلود

12

تاریخچه بورس ایران و جهان

ملاحسینی

 دانلود

13

آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

 حیدری

 دانلود

14

مهندسی ترازنامه و روشهای كنترل و بهینه سازی ریسك ترازنامه

غلامرضا جعفری نیا 

  دانلود

15

مهندسی مالی

-مهران حسینی و محمد موسی فراش

 دانلود

16

حاكمیت شركتی

وافری-طایفی

 دانلود
  

19

خصوصی سازی و آثار مالی آن

آب نیکی- قلعه خندانی

دانلود  


 

 

 

اگر اشتباهی شده ،دوستان موضوع ارائشون رو ایمیل بزنندنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 توسط فرشید آب نیکی