تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - از جنس حسابداری
گروه ارشد حسابداری
آدمهای خاكی مثل زمین استهلاك ناپذیرند رفاقت با آنان گر چه با ارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است ولی ثبت شان نمی كنم نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری، بخاطر اینكه در ترازنامه قلبم به گونه ای ثبت شده اند كه هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن حساب آنها نمی كند.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 فروردین 1393 توسط فرشید آب نیکی