تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - طرح درس مباحث جاری در حسابداری
گروه ارشد حسابداری
طرح درس مباحث جاری در حسابداری

فصل 3 و 12-17 دو یا سه نفره میتواند ارائه شود

بقیه فقط یک نفره

ارائه 3 نمره دارد
-----------------------------
ارائه کنفرانس 3 نمره

تهیه مقاله 3 نمره(از مباحث جدید در حسابداری)

امتحان پایان ترم 14 نمره
--------------------------------------------------------------------------------------نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی