تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - استاندارد ش 31 (داراییهای غیرجاری.....و عملیات متوقف شده)
گروه ارشد حسابداری
برروی دانلود کلیک نمایید

باتشکر از آقای جهانگیر اخترینوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی