تبلیغات
گروه ارشد حسابداری - اطلاع رسانی زبان
گروه ارشد حسابداری


با سلام
سوالات زبان در دو بخش طراحی شده است بخش اول دو متن بسیار کوتاه برای ترجمه ارائه شده است و در بخش دوم با توجه به متون ارائه شده باید به سوالات که به صورت تستی می باشد پاسخ دهید.

موفق باشید
دکتر هاشمی نژادنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 دی 1393 توسط فرشید آب نیکی