گروه ارشد حسابداری
با تشکر از آقایان :احمدیان . مرتهن . شریفی و نبیئی و سرکار خانم ملاحسینینوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 اسفند 1393 توسط فرشید آب نیکی

با تشکر از خانم ها اسکندرپور و سهرابینوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 1393 توسط فرشید آب نیکی