گروه ارشد حسابداری
برروی دانلود کلیک کنید

با تشکر از خامها آزادمنش . ملکی و آقای مجید راوی

فایل آقای اکبر رضایی دانلود

فایل کمکی استاد محمدی پور   دانلودنوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی

جهت دانلود روی دانلود کلیک کنیدبا تشکر از آقایان آب نیکی- بهزاد سلطان کریمی و ابوالفضل عباسی مزرعه
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
روی دانلود کلیک کنیدنوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
بر روی دانلود کلیک کنید 


ارائه خانم  :آزادمنش  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
 هر دانشجویی در زمان ارائه باید لغات کلیدی به همراه ترجمه  آن  آماده  کرده و برای سرگروه ارسال کند همچنین متن را مطالعه و آماده ترجمه کند همچنین سوالات آخر هر درس پاسخ داده شود

(متن بالا عین ایمیل استاد هاشمی نژاد است)

برای دریافت فایل تکالیف روی دانلود کلیک کنیدنوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
(تعداد کل صفحات:3)      1   2   3