گروه ارشد حسابداری
دوستانیکه ارائه زبان دارند:

مختاری حاجی كندی اصغر managerial accounting 93/10/01
ملك محمدی فرادنبه مجید CVP analysis 93/10/01
نوروزی رضا corporations : part one 93/10/08
وحیددربندی شاهین corporations : part two 93/10/08

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی
استانداردهای 21، 26، 29، 30، 32 ، تغییرات 15 و 16 و سایر مواردی که در حیطه استانداردها نیست جزو مواردی است که
 در امتحان باید مطالعه کنید


دوستان مطلب بالا عین ایمیل استاد استنوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی

هر دو فایل را دانلود سپس از حالت فشرده خارج کنید

فایل سوم با فرمت PDF 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فایل درس ارائه استاد
CHAPTER 2 &3نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی
این فایل استاد نیست خودتون باید تطبیق بدین

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی