گروه ارشد حسابداری
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1394 توسط فرشید آب نیکی

8

باشگاه های ورزشی

 

 

16 فروردین 94

9

حسابداری آب

 

نیک پور و خانم تحصیلی

 دانلود

10

حسابداری مسئولیت اجتماعی

 

خانم ها صدایی ومحمودی

  دانلود

11

حسابداری تورمی

 

آقایان درگاهی و قاسم اسکندری

  دانلود

12

حسابداری محیط زیست

 

نگار ملکی و آقا مرتضی پیلتن

  دانلود

13

اخلاق و فرهنگ در حسابداری

 

 خانم ها: محقق و قلعه خندانی

  دانلود

14


15

حسابداری بانکها


حسابداری باشگاه ها

 

 آقایان: صادقی-سهم الدینی و نیک مقام

خلوت و خجیر

  دانلود


دانلود




نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 1394 توسط فرشید آب نیکی
farshidabniki@gmail.com



نوشته شده در تاریخ جمعه 14 فروردین 1394 توسط فرشید آب نیکی