گروه ارشد حسابداری tag:http://www.farshidabniki.ir 2020-01-18T09:15:52+01:00 mihanblog.com کلیه فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال 2015-06-17T11:43:20+01:00 2015-06-17T11:43:20+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/113 فرشید آب نیکی فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهالاین فایلها در وب سایت استاد نیز موجود استhttp://aliakbarnonahal.irنمونه سوال  1نمونه سوال 2 فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال
این فایلها در وب سایت استاد نیز موجود است
http://aliakbarnonahal.ir

نمونه سوال  1


نمونه سوال 2
]]>
خلاصه درس تصمیم گیری(خسروی پور)و حسابداری میریت استاد جعفری 2015-05-23T15:22:02+01:00 2015-05-23T15:22:02+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/112 فرشید آب نیکی تصمیم گیری در مسائل مالیحسابداری مدیریت

تصمیم گیری در مسائل مالی


حسابداری مدیریت
]]>
کلیه ارائه های درس حسابداری مدیریت استاد دکتر محبوبه جعفری 2015-05-23T15:15:24+01:00 2015-05-23T15:15:24+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/111 فرشید آب نیکی دانلودارسال توسط سرکار خانم فاطمه خسروی دانلود


ارسال توسط سرکار خانم فاطمه خسروی
]]>
بقیه فایلهای ارائه درس تصمیم گیری استاد خسروی پور 2015-05-23T14:48:47+01:00 2015-05-23T14:48:47+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/110 فرشید آب نیکی ارزشیابی داراییهای مالی واوراق قرضه        سرکار خانم بابای خاکیان            دانلودنظریه و تئوریهای پیرامون ساختار سرمایه     آقای علی صادقی                     دانلودصندوق سرمایه گذاری                            خانم ستوده و آقای رضایی          دانلودنظریه نمایندگی و پاره ا ارزشیابی داراییهای مالی واوراق قرضه        سرکار خانم بابای خاکیان            دانلود

نظریه و تئوریهای پیرامون ساختار سرمایه     آقای علی صادقی                     دانلود

صندوق سرمایه گذاری                            خانم ستوده و آقای رضایی          دانلود

نظریه نمایندگی و پاره ای ازشرایط تاریخی آن   خانم مریم درویش                  دانلود
]]>
خلاصه درس حسابداری دولتی استاد دکتر زارعی 2015-05-18T06:30:58+01:00 2015-05-18T06:30:58+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/109 فرشید آب نیکی دانلود
دانلود
]]>
کلاس جبرانی درس تصمیم گیری استاد خسروی پور 2015-05-17T10:29:54+01:00 2015-05-17T10:29:54+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/108 فرشید آب نیکی با سلام و احترامبه اطلاع می رساند سه جلسه کلاس جبرانی آنلاین درس " تصمیم گیری در مسائل مالی" به مشخصه 402 با استاد خسروی پور به شرح ذیل برگزار می گردد:روز چهارشنبه مورخ 30 اردیبهشت از ساعت 20:00 الی 22:15روز جمعه مورخ 1 خرداد از ساعت 17:45 الی 20:00روز جمعه مورخ 1 خرداد از ساعت 20:00 الی 22:15  ------------------------------- با سلام و احترام
به اطلاع می رساند سه جلسه کلاس جبرانی آنلاین درس " تصمیم گیری در مسائل 
مالی" به مشخصه 402 با استاد خسروی پور به شرح ذیل برگزار می گردد:
روز چهارشنبه مورخ 30 اردیبهشت از 
ساعت 20:00 الی 22:15
روز جمعه مورخ 1 خرداد از 
ساعت 17:45 الی 20:00
روز جمعه مورخ 1 خرداد از 
ساعت 20:00 الی 22:15  -------------------------------]]>
لیست موضوع ارائه درس تصمیم گیری در مسائل مالی 2015-05-06T06:16:41+01:00 2015-05-06T06:16:41+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/101 فرشید آب نیکی ردیف موضوع ارائه دوستان ارائه دهنده   1 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقتدر- كیانی  دانلود 2 تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی مهشید  حسنی و علی بیات  دانلود 3 نقطه سربه سر   خانم ها غلامی و شمسی  دانلود 

ردیف

موضوع ارائه

دوستان ارائه دهنده

 

1

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مقتدر- كیانی

 دانلود

2

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

مهشید  حسنی و علی بیات

 دانلود

3

نقطه سربه سر

  خانم ها غلامی و شمسی

 دانلود اصلاح شده

4

اهرم های مالی

پورعزیزی

 دانلود

5

ارزش زمانی پول

 مهسا ستوده واکبر رضایی 

 دانلود

6

بودجه بندی سرمایه ای

آزادمنش

دانلود

7

مدیریت سرمایه درگردش

فاطمه خسروی-هاجر شمسی

  دانلود

8

هزینه سرمایه و خط مشی تامین مالی بلندمدت

طاهری

 دانلود

9

تئوریهای بازار مالی

جاجرمی-نبیئی

 دانلود

10

نظریه خط مشی سود سهام

مبشری

 دانلود

11

ریسك و بازده

احمدیان

دانلود

12

تاریخچه بورس ایران و جهان

ملاحسینی

 دانلود

13

آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

 حیدری

 دانلود

14

مهندسی ترازنامه و روشهای كنترل و بهینه سازی ریسك ترازنامه

غلامرضا جعفری نیا 

  دانلود

15

مهندسی مالی

-مهران حسینی و محمد موسی فراش

 دانلود

16

حاكمیت شركتی

وافری-طایفی

 دانلود
  

19

خصوصی سازی و آثار مالی آن

آب نیکی- قلعه خندانی

دانلود  


 

 

 

اگر اشتباهی شده ،دوستان موضوع ارائشون رو ایمیل بزنند
]]>
فایلهای ارائه درس حسابداری مدیریت استاد جعفری 2015-04-09T12:57:56+01:00 2015-04-09T12:57:56+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/107 فرشید آب نیکی 1234 1
2
3
4
]]>
ترتیب ارائه دوستان (قسمت دوم) .درس موارد خاص.استاد نونهال.کلاس 377 2015-04-05T06:04:08+01:00 2015-04-05T06:04:08+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/106 فرشید آب نیکی 8 باشگاه های ورزشی     16 فروردین 94 9 حسابداری آب   نیک پور و خانم تحصیلی  دانلود 10 حسابداری مسئولیت اجتماعی   خانم ها صدایی ومحمودی   دانلود 11 حسابداری تورمی   آقایان درگاهی و قاسم اسکندری  &nbsp

8

باشگاه های ورزشی

 

 

16 فروردین 94

9

حسابداری آب

 

نیک پور و خانم تحصیلی

 دانلود

10

حسابداری مسئولیت اجتماعی

 

خانم ها صدایی ومحمودی

  دانلود

11

حسابداری تورمی

 

آقایان درگاهی و قاسم اسکندری

  دانلود

12

حسابداری محیط زیست

 

نگار ملکی و آقا مرتضی پیلتن

  دانلود

13

اخلاق و فرهنگ در حسابداری

 

 خانم ها: محقق و قلعه خندانی

  دانلود

14


15

حسابداری بانکها


حسابداری باشگاه ها

 

 آقایان: صادقی-سهم الدینی و نیک مقام

خلوت و خجیر

  دانلود


دانلود

]]>
دوستانیکه ارائه دادند فایل رو واسم ایمیل کنند 2015-04-03T14:36:36+01:00 2015-04-03T14:36:36+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/105 فرشید آب نیکی farshidabniki@gmail.com farshidabniki@gmail.com]]> ارائه حسابداری املاک-بیمه عمومی و نفت و گاز.(بررسی موارد خاص) 2015-03-01T14:01:46+01:00 2015-03-01T14:01:46+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/103 فرشید آب نیکی حسابداری املاکبیمه عمومی  نفت و گازبا تشکر از آقایان :احمدیان . مرتهن . شریفی و نبیئی و سرکار خانم ملاحسینی حسابداری املاک

بیمه عمومی 

 نفت و گاز


با تشکر از آقایان :احمدیان . مرتهن . شریفی و نبیئی و سرکار خانم ملاحسینی
]]>
ارائه حسابداری فعالیتهای کشاورزی.اس 26.درس بررسی 2015-02-22T09:35:02+01:00 2015-02-22T09:35:02+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/97 فرشید آب نیکی دانلودبا تشکر از خانم ها اسکندرپور و سهرابی دانلود

با تشکر از خانم ها اسکندرپور و سهرابی
]]>
درس بررسی موارد خاص استاد نونهال.ترتیب ارائه دوستان 2015-02-16T07:18:19+01:00 2015-02-16T07:18:19+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/96 فرشید آب نیکی   عنوان ارائه شماره استاندارد ارائه دهندگان تاریخ ارائه 1  حسابداری فعالیتهای کشاورزی 26 اسکندرپور – سهرابی ۰۳ اسفند ۹۳ 2 حسابداری فعالیتهای ساخت املاک 29 احمدیان – مرتهن ۰۳ اسفند ۹۳ 3 حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی 28 آب نیکی – ملاحسینی ۰۳ اسف

 

عنوان ارائه

شماره

استاندارد

ارائه دهندگان

تاریخ ارائه

1

 حسابداری فعالیتهای کشاورزی

26

اسکندرپور – سهرابی

۰۳ اسفند ۹۳

2

حسابداری فعالیتهای ساخت املاک

29

احمدیان – مرتهن

۰۳ اسفند ۹۳

3

حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی

28

آب نیکی – ملاحسینی

۰۳ اسفند ۹۳

4

حسابداری صنایع استخراجی با

تاکید بر نفت و گاز

19

شریف حسینی – احسان نبیئی

۱۰ اسفند ۹۳

5

حسابداری مشارکتهای خاص

و شرکتهای عملی

 

رحیمی  - علی نیا

۱۰ اسفند ۹۳

6

حسابداری اعتبارات اسنادی و تسعیر ارز

16

حنیفه  - جاجرمی

۱۰ اسفند ۹۳

7

حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری

 

بیات  - بابایی

۱۷ اسفند ۹۳

ارائه ها ترجیحا با ذکر مثال باشد. و 4 نمره دارد

ایمیل بنده:          farshidabniki@gmail.com
وب سایت شخصی استاد نونهال:    aliakbarnonahal.ir

دوستان لطفا شماره همراه و آدرس ایمیل خود را بفرستند]]>
سوالات مربوط به حوزه پژوهش،پروپزال و پایان نامه 2015-02-01T13:59:35+01:00 2015-02-01T13:59:35+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/95 فرشید آب نیکی سوالات مربوط به حوزه پژوهش۱- اولین فرصت ارائه و تصویب پروپوزال چه زمانی است؟کلیه دانشجویان حداقل پس از گذراندن نخستین نیمسال تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تعیین و به تصویب گروه آموزشی برسانند.۲- روش تعیین استاد راهنما پایان نامه به چه صورت است؟اساتید راهنما به پیشنهاد دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود و اخذ موافقت کتبی استاد مربوطه در فرم پروپوزال ضروری است. داشتن حداقل درجه استادیاری برای استاد راهنما الزامی است.۳- مراحل تصویب پروپوزال سوالات مربوط به حوزه پژوهش

۱- اولین فرصت ارائه و تصویب پروپوزال چه زمانی است؟

کلیه دانشجویان حداقل پس از گذراندن نخستین نیمسال تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تعیین و به تصویب گروه آموزشی برسانند.

khattt

۲- روش تعیین استاد راهنما پایان نامه به چه صورت است؟

اساتید راهنما به پیشنهاد دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود و اخذ موافقت کتبی استاد مربوطه در فرم پروپوزال ضروری است. داشتن حداقل درجه استادیاری برای استاد راهنما الزامی است.

khattt

۳- مراحل تصویب پروپوزال به چه صورت است؟

- انتخاب موضوع پروپوزال

- استعلام از ایران داک مبنی بر تکراری نبودن موضوع پایان نامه (نتایج جستجو مبنی بر تکراری نبودن موضوع را ضمیمه پروپوزال نمایند).

نحوه جستجو در ایران داک

- مراجعه به سایت ایران داک به آدرس www.irandoc.ac.ir

- ورود به لینک “پایگاههای اطلاعاتی”

- انجام ثبت نام در صورت نداشتن کد کاربری و رمز عبور

- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و با هماهنگی مدیر گروه تخصصی

- استعلام از دفتر امور پژوهشی در خصوص ظرفیت اساتید راهنما

- تحویل پروپوزال به گروه آموزشی بمنظور بررسی و تصویب

- تحویل پروپوزال پس از تصویب و یا پس از انجام اصلاحات به دفتر امور پژوهشی

- اخذ کدپایان نامه و صدور ابلاغیه دانشجو و احکام اساتید توسط دفتر امور پژوهشی

khattt

۴- نحوه نگارش پایان نامه به چه صورت است؟

نگارش پایان نامه براساس «آیین نامه نگارش پایان نامه» می باشد که در سایت اطلاع رسانی لینک معاونت پژوهش و فناوری ارائه شده است.

تذکر۱ : دفاع از پایان نامه مستلزم سپری شدن حداقل ۶ ماه از زمان تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی می باشد.

khattt

۵- روند برگزاری دفاع به چه صورت است؟

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مستلزم ارسال مدارک مشروحه ذیل به حوزه پژوهش می باشد.

فرم اعلام آمادگی دفاع که به تأیید استاد راهنما و اساتید داور رسیده باشد.

فرم درخواست وضعیت تحصیلی که به تأیید مدیر پژوهش رسیده باشد و ارائه آن به حوزه آموزش برای صدور وضعیت تحصیلی.

تذکر : بدون ارائه وضعیت تحصیلی و فرم های اعلام آمادگی دفاع به حوزه پژوهش تعیین تاریخ دفاع امکان پذیر نمی باشد. در غیر اینصورت هرگونه عواقب احتمالی بر عهده دانشجو خواهد بود.

- ارائه نامه اعلام تاریخ دفاع (دانشجو موظف است پس از هماهنگی های لازم با اساتید راهنما، مشاور و داور تاریخ دفاع خود را به حوزه پژوهش اعلام نماید.)

تذکر ۱ : رعایت فاصله زمانی حداقل ۷ روز از زمان تحویل مدارک به حوزه پژوهش تا تاریخ دفاع الزامی است.

khattt

۶- شیوه تعیین نمره پایان نامه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد چگونه است؟

نمره دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ۱۸ نمره ارزیابی خواهد شد و ۲ نمره باقیمانده به مقاله اختصاص دارد.

khattt

۷- ارزیابی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی چگونه است؟

۲ نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی و یا پژوهشی واحد براساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.

جهت تخصیص نمره به مقاله، ارائه نامه پذیرش کتبی به انضمام یک نسخه CD از متن کامل مقاله به حوزه پژوهش ضروری است.

دانشجو موظف است پس از دفاع نسبت به ارائه مقاله اقدام نماید. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی پایان نامه دانشجو نمره اختصاص یافته در جلسه دفاع خواهد بود.

khattt

۸- لزوم آدرس دهی صحیح مقالات جهت احتساب نمره مقاله چگونه است؟

در چاپ مقالات حاصل از پایان نامه نشانی عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو می باشد. در صورتی که نویسنده اول استاد راهنما باشد، می بایستی عبارت «» درج شود. دانشجویان موظف به رعایت آدرس دهی مقالات به شرح ذیل می باشند. در غیر اینصورت نمره ای به مقاله پذیرفته شده آنها تعلق نمی گیرد.

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه …………، تهران، ایران

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی

Electronic Branch, Islamic Azad university, Tehran , Iran نام گروه تخصصی Department of

khattt

9- مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟

پس از انجام دفاع و تعیین نمره مقاله دانشجو می تواند برای تسویه حساب اقدام نماید.

مدارک لازم جهت تسویه حساب با دفتر امور پژوهشی

- یک نسخه پایان نامه مجلد با امضاء استاد راهنما در صفحه ابتدایی پایان نامه و فرم تسویه پژوهشی.

- سه نسخه CD از متن پایان نامه با فرمت Word و PDF مطابق آیین نامه نگارش پایان نامه.

]]>
نمونه سوال حسابداری مدیریت 2015-01-30T09:38:07+01:00 2015-01-30T09:38:07+01:00 tag:http://www.farshidabniki.ir/post/94 فرشید آب نیکی دانلود دانلود ]]>