گروه ارشد حسابداری

سوالات مربوط به حوزه پژوهش

۱- اولین فرصت ارائه و تصویب پروپوزال چه زمانی است؟

کلیه دانشجویان حداقل پس از گذراندن نخستین نیمسال تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تعیین و به تصویب گروه آموزشی برسانند.

khattt

۲- روش تعیین استاد راهنما پایان نامه به چه صورت است؟

اساتید راهنما به پیشنهاد دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه تعیین می شود و اخذ موافقت کتبی استاد مربوطه در فرم پروپوزال ضروری است. داشتن حداقل درجه استادیاری برای استاد راهنما الزامی است.

khattt

۳- مراحل تصویب پروپوزال به چه صورت است؟

- انتخاب موضوع پروپوزال

- استعلام از ایران داک مبنی بر تکراری نبودن موضوع پایان نامه (نتایج جستجو مبنی بر تکراری نبودن موضوع را ضمیمه پروپوزال نمایند).

نحوه جستجو در ایران داک

- مراجعه به سایت ایران داک به آدرس www.irandoc.ac.ir

- ورود به لینک “پایگاههای اطلاعاتی”

- انجام ثبت نام در صورت نداشتن کد کاربری و رمز عبور

- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و با هماهنگی مدیر گروه تخصصی

- استعلام از دفتر امور پژوهشی در خصوص ظرفیت اساتید راهنما

- تحویل پروپوزال به گروه آموزشی بمنظور بررسی و تصویب

- تحویل پروپوزال پس از تصویب و یا پس از انجام اصلاحات به دفتر امور پژوهشی

- اخذ کدپایان نامه و صدور ابلاغیه دانشجو و احکام اساتید توسط دفتر امور پژوهشی

khattt

۴- نحوه نگارش پایان نامه به چه صورت است؟

نگارش پایان نامه براساس «آیین نامه نگارش پایان نامه» می باشد که در سایت اطلاع رسانی لینک معاونت پژوهش و فناوری ارائه شده است.

تذکر۱ : دفاع از پایان نامه مستلزم سپری شدن حداقل ۶ ماه از زمان تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی می باشد.

khattt

۵- روند برگزاری دفاع به چه صورت است؟

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مستلزم ارسال مدارک مشروحه ذیل به حوزه پژوهش می باشد.

فرم اعلام آمادگی دفاع که به تأیید استاد راهنما و اساتید داور رسیده باشد.

فرم درخواست وضعیت تحصیلی که به تأیید مدیر پژوهش رسیده باشد و ارائه آن به حوزه آموزش برای صدور وضعیت تحصیلی.

تذکر : بدون ارائه وضعیت تحصیلی و فرم های اعلام آمادگی دفاع به حوزه پژوهش تعیین تاریخ دفاع امکان پذیر نمی باشد. در غیر اینصورت هرگونه عواقب احتمالی بر عهده دانشجو خواهد بود.

- ارائه نامه اعلام تاریخ دفاع (دانشجو موظف است پس از هماهنگی های لازم با اساتید راهنما، مشاور و داور تاریخ دفاع خود را به حوزه پژوهش اعلام نماید.)

تذکر ۱ : رعایت فاصله زمانی حداقل ۷ روز از زمان تحویل مدارک به حوزه پژوهش تا تاریخ دفاع الزامی است.

khattt

۶- شیوه تعیین نمره پایان نامه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد چگونه است؟

نمره دفاع دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ۱۸ نمره ارزیابی خواهد شد و ۲ نمره باقیمانده به مقاله اختصاص دارد.

khattt

۷- ارزیابی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی چگونه است؟

۲ نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی و یا پژوهشی واحد براساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.

جهت تخصیص نمره به مقاله، ارائه نامه پذیرش کتبی به انضمام یک نسخه CD از متن کامل مقاله به حوزه پژوهش ضروری است.

دانشجو موظف است پس از دفاع نسبت به ارائه مقاله اقدام نماید. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی پایان نامه دانشجو نمره اختصاص یافته در جلسه دفاع خواهد بود.

khattt

۸- لزوم آدرس دهی صحیح مقالات جهت احتساب نمره مقاله چگونه است؟

در چاپ مقالات حاصل از پایان نامه نشانی عهده دار مکاتبات (Corresponding Author) واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو می باشد. در صورتی که نویسنده اول استاد راهنما باشد، می بایستی عبارت «» درج شود. دانشجویان موظف به رعایت آدرس دهی مقالات به شرح ذیل می باشند. در غیر اینصورت نمره ای به مقاله پذیرفته شده آنها تعلق نمی گیرد.

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه …………، تهران، ایران

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی

Electronic Branch, Islamic Azad university, Tehran , Iran نام گروه تخصصی Department of

khattt

9- مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟

پس از انجام دفاع و تعیین نمره مقاله دانشجو می تواند برای تسویه حساب اقدام نماید.

مدارک لازم جهت تسویه حساب با دفتر امور پژوهشی

- یک نسخه پایان نامه مجلد با امضاء استاد راهنما در صفحه ابتدایی پایان نامه و فرم تسویه پژوهشی.

- سه نسخه CD از متن پایان نامه با فرمت Word و PDF مطابق آیین نامه نگارش پایان نامه.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 توسط فرشید آب نیکی