گروه ارشد حسابداری


با سلام
سوالات زبان در دو بخش طراحی شده است بخش اول دو متن بسیار کوتاه برای ترجمه ارائه شده است و در بخش دوم با توجه به متون ارائه شده باید به سوالات که به صورت تستی می باشد پاسخ دهید.

موفق باشید
دکتر هاشمی نژادنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 دی 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 دی 1393 توسط فرشید آب نیکی
دوستانیکه ارائه زبان دارند:

مختاری حاجی كندی اصغر managerial accounting 93/10/01
ملك محمدی فرادنبه مجید CVP analysis 93/10/01
نوروزی رضا corporations : part one 93/10/08
وحیددربندی شاهین corporations : part two 93/10/08

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 دی 1393 توسط فرشید آب نیکی
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 آبان 1393 توسط فرشید آب نیکی
(تعداد کل صفحات:2)      1   2