گروه ارشد حسابداریبا تشکر از جناب آقای گنجی بابت ارسالنوشته شده در تاریخ جمعه 12 دی 1393 توسط فرشید آب نیکی
برروی دانلود کلیک کنید

با تشکر از خامها آزادمنش . ملکی و آقای مجید راوی

فایل آقای اکبر رضایی دانلود

فایل کمکی استاد محمدی پور   دانلودنوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی

جهت دانلود روی دانلود کلیک کنیدبا تشکر از آقایان آب نیکی- بهزاد سلطان کریمی و ابوالفضل عباسی مزرعه
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
 دانلود حسابداری تورمی 

با تشکر از خانم ترکمانی و آقای رضایینوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی
دانلود فایل
این استانداردها از 1/1/1393 لازم الاجراست
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393 توسط فرشید آب نیکی