گروه ارشد حسابداری
لیست
کلیه فایلهای امتحانی درس بررسی موارد خاص .استاد نونهال
خلاصه درس تصمیم گیری(خسروی پور)و حسابداری میریت استاد جعفری
کلیه ارائه های درس حسابداری مدیریت استاد دکتر محبوبه جعفری
بقیه فایلهای ارائه درس تصمیم گیری استاد خسروی پور
خلاصه درس حسابداری دولتی استاد دکتر زارعی
کلاس جبرانی درس تصمیم گیری استاد خسروی پور
لیست موضوع ارائه درس تصمیم گیری در مسائل مالی
فایلهای ارائه درس حسابداری مدیریت استاد جعفری
ترتیب ارائه دوستان (قسمت دوم) .درس موارد خاص.استاد نونهال.کلاس 377
دوستانیکه ارائه دادند فایل رو واسم ایمیل کنند
ارائه حسابداری املاک-بیمه عمومی و نفت و گاز.(بررسی موارد خاص)
ارائه حسابداری فعالیتهای کشاورزی.اس 26.درس بررسی
درس بررسی موارد خاص استاد نونهال.ترتیب ارائه دوستان
سوالات مربوط به حوزه پژوهش،پروپزال و پایان نامه
نمونه سوال حسابداری مدیریت
کلیه فایلهای امتحانی و نمونه سوال بررسی موارد خاص استاد نونهال
نمونه سوال تصمیم گیری در م مالی
کلیه ارائه های تصمیم گیری در مسائل مالی -ترم پیش.استاد خسروی پور
چند سایت تحقیق (واسه درسخونا)
سوالات همرا با پاسخ درس سیستم دکتر اثنی عشری
فایل کمکی جهت یادگیری و درک استانداردها
اطلاع رسانی زبان
مالیات بر درآمد و تهیه اظهارنامه مالیاتی(ارائه خانم تروجنی)مسائل جاری دتر همتی
فایل ارائه سرمایه فکری(درس مسائل جاری استاد دکتر همتی)
کلیه فایلهای ارائه زبان استاد هاشمی نژاد
خلاصه درس مسائل جاری استاد جلیلی( دست نویس )
فایل ارائه فصل 4.5.6 سیستم اطلاعاتی استاد محترم دکتر اثنی عشری
فایل فشرده کلیه موارد امتحانی درس مسائل جاری دکتر همتی
نمونه سوالات ترم پیش سیستم خ دکتر اثنی عشری
اطلاعیه زبان تخصصی استاد هاشمی نژاد
ارائه های درس زبان استاد هاشمی نژاد
اطلاع رسانی ارائه زبان
اطلاع رسانی حذفیات درس مسائل جاری جهت امتحان پایان ترم
فایل دست نویس (کمکی)درس سیستم اطلاعاتی استاد محترم دکتر اثنی عشری
فایلهای ترجمه 1-10 سیستم اطلاعاتی حسابداری (استاد اثنی عشری)
ارزش مفهوم اقتصادی (ارائه آقایی و علی نیا)
جدول نهایی گروه بندی ارائه سیستم های اطلاعاتی(دکتر اثنی عشری)
گروه بندی کلاس سیستم های اطلاعاتی حسابداری (استاد اثنی عشری)
ارائه درس زبان (آقای احمدیان)
فایلهای پاورپینت ارائه سیستم اطلاعاتی حسابداری (استاد اثنی عشری)
ارائه درس یک زبان(کتاب تالانه)
استاندارد ش 31 (داراییهای غیرجاری.....و عملیات متوقف شده)
دوستان تغییرات کوچکی در جدول گروه بندی کلاس سیستم های اطلاعاتی ایجاد شد
فایل سیستم ها جدید(اسلاید شده)
ارائه ف 16 تئوری 2 (بازنشستگی و مزایای پس از آن)
فایل ارائه ف 15 ک تئوری 2 شباهنگ(سرمایه گذاری بین شرکتها)
فایل های ارائه استاندارد 26- 27- 28- 29
استاندارد 27 طرح های مزایای بازنشستگی
تکالیف زبان
استاندارد حسابداری شماره21 .اجاره ها
(تعداد کل صفحات:2)      1   2